När levern sviktar 2024

Datum: 14 - 16 feb, 2024

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Datum
14 -16 februari 2024

Plats
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Avgift
8.000 SEK exkl. moms

Målgrupp
ST-läkare i slutet av sin specialistutbildningoch specialister inom anestesi och intensivvård.

Innehåll

Erforderlig anatomi och fysiologi kommer beröras och handläggning av akut-, kronisk- och akut-på-kronisk leversvikt, både under anestesi och på intensivvårdsavdelningen, kommer diskuteras.

Levertransplantation ur så väl kirurgens som anestesiologens perspektiv kommer belysas samt hur man kan tänka kring dessa patienter på sitt hemsjukhus.

Olika orsaker till leversvikt, som t.ex. graviditet, förgiftning, leverkirurgi, kommer behandlas likväl som koagulation vid dessa tillstånd.

Deadline för anmälan
8 februari 2024

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin, cecilia.kallin@regionstockholm.se

Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset

Ansök här