Obstetrisk anestesi

Datum: 30 nov - 3 dec, 2015

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärt­­lindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller dag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra med simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 1 eller 2 dec har vi matskola då vi lagar mat på Göteborgsk restaurang.

Kursledare
Ove Karlsson, Vårdenhetsöverläkare
ove.i.karlsson@vgregion.se

Karin Olausson, SEC/Överläkare
karin.g.olausson@vgregion.se

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi. Antagning sker enligt turordning vi får anmälan.

Delmål: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 12

Kursavgift
8000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
9000 kr + moms för ej SFAI-medlem.

Anmälan skickas till Hannele Magnusson på blankett från SFAIs hemsida.

Sista anmälningsdag 2015-09-30

OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift.

Kontaktperson
Hannele Magnusson, sektionsassistent
AnOpIVA Område 2, Östra
416 85 Göteborg
hannele.magnusson@vgregion.se

Bifogade filer