ST-kurs Obstetrisk anestesi 2019

Datum: 7 - 10 okt, 2019

Plats: Göteborg

En SFAI-kurs i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och NU-sjukvården

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärtlindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 8 oktober har vi matskola, vi lagar mat på Göteborgsk restaurang.

Kursledare
Ove Karlsson, Verksamhetschef NU-sjukvården
ove.i.karlsson@vgregion.se

Karin Olausson, Vårdenhetsöverläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.g.olausson@vgregion.se

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi.

Delmål
a1 a2 a5 b1 b3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c11

Kursavgift
10000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
11000 kr + moms för ej SFAI-medlem. Anmälan är bindande och skickas till Hannele Magnusson på blankett från SFAIs hemsida.

Sista anmälningsdag
2019-08-01
OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift. Antagningen sker enligt turordning vi får in anmälan.

Kontaktperson
Hannele Magnusson, sektionsassistent AnOpIVA Område 2, Östra Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
hannele.magnusson@vgregion.se

Bifogade filer