Op-ledningsmöte Såstaholm

Datum: 19 - 20 maj, 2016

Plats: Såstaholm, Täby

Opledningstrailer 2016 JPG

Bästa operationslednings-intresserade!

Såstaholmsmötet 2015 blev återigen mycket välbesökt! 2016 är åttonde året i rad som vi träffas och som vanligt ser vi fram emot intressanta föreläsningar och livliga diskussioner! I år planerar vi en programpunkt med presentationer från fyra operationsavdelningar som gjort framsteg under året. Har ni utvecklat något bra som ni vill berätta om, och finns det exempel att lära av, så vill vi höra det! Anmäl era ämnen till epost-adresserna nedan.

Bjud in operatörer att delta! Det är bra att komma flera från samma operationsavdelning, för att kunna ta med och genomföra förbättringar på hemmaplan.
Årets program behandlar bland annat vem som äger operationsprogrammet, ansvar/delegering på operation, forskning och utveckling av WHO ́s checklista och resiliens – patientsäkerhet. Det kommer en rapport från AACD Perioperative Leadership Summit. I USA har denna förening för operationschefer funnits i över 28 år. Vilka är deras nuvarande knäckfrågor och vad gör de som är bra?!

Det går även att anmäla sig direkt via denna länk: https://dinkurs.se/35235
Välkomna att delta i utvecklingen av svensk operationssjukvård!

Helena Krook
helena.krook@regionostergotland.se
Ordförande
SFAI:s delförening Operationsledning

Gunnar Enlund
gunnar.enlund@akademiska.se
Mötesarrangör
SFAI:s delförening Operationsledning