Operationsledningmöte 2023

Datum: 22 - 23 maj, 2023

Plats: Såstaholm

Operationsledningsmötet blir även i år en måndag – tisdag. Priserna på konferensanläggningen avgör. Vi har fått synpunkter på att det blir högljutt i middagslokalen och har meddelat Såstaholm som planerar en ombyggnation inom ett par år. I år blir det enbart ett fysiskt möte – vi ser bara fördelar med att träffas, knyta kontakter och dela erfarenheter. Miljön är dessutom fantastisk och majsolen värmer.

Vi har gått igenom era önskemål och bifogar ett preliminärt program. Vi fortsätter med miljötemat och har i styrelsen haft många diskussioner om vårdplatsbrist sekundärt till personalbrist och vad vi inom operationssjukvården kan bidra med. Vi ger exempel på optimerade flöden och kirurgiska tekniker och får färska siffror på produktion (SPOR) men även intressanta inspel om kvalitet. Vårdens digitalisering med exempel från landets regioner och E-hälsomyndighetens vision. Vi behöver tänka igenom hur vi förbereder oss för nya utmaningar och hur vi bedriver operationsledning vid kris och krig.

Operationsledningsmöte 2023 : Preliminärt program

Vi önskar hjälp med goda exempel från er när det gäller:

  • exempel på kirurgiska tekniker på era hemortssjukhus som positivt påverkar flödet på operationsavdelningar och behovet av slutenvårdsplatser
  • åtgärder som leder till positivt arbetsklimat och leder till att personalen stannar kvar på arbetsplatsen

Länk till anmälan som startar 1/2 kommer snart…

//Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning

Kontaktperson: ordförande helena.krook@regionostergotland.se

Bifogade filer