Operationsledningmöte 2023

Datum: 22 - 23 maj, 2023

Plats: Såstaholm

Operationsledningsmötet blir även i år en måndag – tisdag. Priserna på konferensanläggningen avgör. I år blir det enbart ett fysiskt möte – vi ser bara fördelar med att träffas, knyta kontakter och dela erfarenheter. Miljön är dessutom fantastisk och majsolen värmer.

Vi har gått igenom era önskemål och bifogar ett preliminärt program. Vi fortsätter med miljötemat och har i styrelsen haft många diskussioner om vårdplatsbrist sekundärt till personalbrist och vad vi inom operationssjukvården kan bidra med. Vi ger exempel på optimerade flöden och kirurgiska tekniker och får färska siffror på produktion (SPOR) men även intressanta inspel om kvalitet. Vårdens digitalisering med exempel från landets regioner och E-hälsomyndighetens målbild. Vi behöver tänka igenom hur vi förbereder oss för nya utmaningar och hur vi bedriver operationsledning vid kris och krig.

Operationsledningsmöte 2023 : Preliminärt program

För att anmäla dig som deltagare använder du länken https://portal.sfai.se/Opledning2023/anmalan/

Om du inte i tidigare anmält dig till kurs eller möte via SFAI kommer du uppmanas att skapa en inloggning. Du kan bara anmäla en person med din inloggning! Försöker du anmäla fler på samma inloggning kommer systemet därefter envist svara att du redan är anmäld. För att anmälan skall godkännas behöver du också ange en giltig fakturamottagare. Om du arbetar inom hälso- och sjukvården hittar du med all sannolikhet din förvaltning i rullgardinslisten under “e-faktura”. Du behöver också ange kostnadsställe eller beställar-ID enligt din ekonomiavdelnings instruktion. När du är anmäld kontrollerar vi att allt stämmer och bekräftar därefter din plats på kursen – och en faktura genereras.

//Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning

Kontaktperson: ordförande helena.krook@regionostergotland.se

Bifogade filer