Operationsledningsmöte på Såstaholm

Datum: 16 - 17 maj, 2022

Plats: Såstaholm

Välkomna till vårens Operationsledningsmöte på Såstaholm!

Pandemin gör tillvaron fortsatt osäker men vi planerar för ett sedvanligt fysiskt två dagars möte. Vi kommer även att ge möjlighet till digital medverkan. Vi ber er följa uppdateringar på hemsidan delförening Operationsledning/ Operationsledningsmöte.

Vi fokuserar på vårt gemensamma uppdrag att minska operationsköerna och möjligheterna vi har att nå målen. Hur kan vi effektivt använd tillsatta medel när vi har brist på personal? Vad kan vi göra för att attrahera och behålla personal? Vilket stöd får vi och vem kontrollerar att medlen används effektivt? Vi önskar höra era erfarenheter av hur de s.k. kömiljarderna används på era sjukhus. Gunnar Enlund, Emma Spak och Erik de Geer tillsammans med Lars Norberg ger oss sin syn på saken.

Martin Holmer, ordförande NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation tillsammans med styrelsen för Operationsledning har utformat en enkät med frågor om erfarenheter av faktorer som påverkar personaltillgången inom svensk operationssjukvård. Enkäten skickas till verksamhetschefer och ledare för operationsverksamhet och sammanställningen redovisas under mötet.

Prehabilitering för att optimera utfallet av kirurgi och nyttan för våra patienter är ämnet för tisdag förmiddag. Bland annat föreläser Carl Johan Sundberg Professor i fysiologi KI om detta intressanta ämne.

Vården kan och behöver bidra till en positiv klimatutveckling. Vi får lyssna till föredömliga miljöföreträdare; Per Rosander intern miljöstrateg VGR med omfattande kunskap om bland annat plastens klimatpåverkan, Peter Bentzer ÖL, Professor Anestesi och Intensivvård Lund som nyligen tilldelats Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris och Johanna Albert ÖL Anestesi och Intensivvård Danderyd som driver pilotprojekt med återvinning av plastförkläden.

Måndag den 16/5 hålls delföreningens årsmöte.

Anmälan sker via Din kurs och länken kommer att finnas på SFAI:s hemsida/Delförening Operationsledning/Operationsledningsmöte. Anmälan startar den 31/1 2022.

Bifogade filer