Pediatrisk Anestesi och Intensivvård (Lund 2018)

Datum: 13 - 15 mar, 2018

Plats: Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund

Målgrupp: ST-läkare inom anestesi och intensivvård i slutet av sin specialistutbildning.
Kursledning: David Grubb, Owain Thomas
Krav för godkänd kurs: 100% närvaro kl08-16. Ska ha läst förberedelsematerial (skickas i januari). Godkänd pre och posttest. Kursen berör följande delmål: a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c8, c9, c11
Kursavgift: 9 500kr exkl. moms för medlemmar i SFAI, 10 500kr för icke-medlemmar.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, workshops och övningar.
Den tar upp viktiga skillnader i andnings- och cirkulationsfysiologi hos barn jämfört med vuxna. Vätskebalans och blodersättning under anestesi och intensivvård till barn belyses liksom respiratorbehandling. Det vardagliga peroperativa förloppet med induktionsmetoder, smärtlindring och regionala blockader diskuteras.
Kursen tar även upp akuta situationer samt ger en orientering om anestesi i nyföddhetsperioden samt anestesi till barn med hjärtsjukdomar.
Kontaktperson: Owain Thomas odt@cantab.net. Anmälan: elektroniskt via länken som finns på
kalendern på sfai.se alternativt: https://goo.gl/forms/whCtnK0Zg7ArOZv22

Bifogade filer