Postgraduateutbildning i intensivvård

Datum: 1 - 20 dec, 2016

Plats: Huddinge, Solna och Uppsala

Stockholm-Uppsala har sedan 15 år erbjudit en postgraduateutbildning i
intensivvård, främst inriktad mot kollegor som huvudsakligen arbetar
med anestesi, men som deltar i IVA-jouren. Hittills har 9 program
genomförts. Gemenligen har utbildningen kallats för ”rostskydd”.
Totalt har hittills över 230 kollegor utbildats på detta sätt.

Programmet omfattar 9 tematiska studiedagar förlagda till fredagar
under 3 studiedagar HT 2015 och resterande 6 studiedagar under VT 2016
och HT 2016 förlagda till Huddinge, Solna och Uppsala.

För mer information kontakta jan.wernerman@karolinska.se

5 maj 2015

Jan Wernerman / Anders Oldner / Sten Rubertsson