Prehospital akutsjukvård för läkare 2024 (CrEM)

Datum: 20 - 24 maj, 2024

Plats: Göteborg

Prehospital akutsjukvård för läkare / CrEM, 2024
Kursen förmedlar en bred och praktiskt orienterad grundkunskap inom prehospital intensivvård, resuscitering och akutsjukvård, kunskaper som med fördel också kan tillämpas i larmsituationer på sjukhus. Kursen täcker således också väl kunskapskraven inom ”Critical emergency medicine/CrEM”

Välkomna till kurshemsidan för mer information och anmälan
https://www.prehospitalakutsjukvard.se/kurs-2024-46285535