INSTÄLLT: SAFT: Neuroanestesi och neuroIVA (2020)

Datum: 17 apr, 2020

Plats: Lund

På grund av rådande pandemi (COVID-19) ställs detta tillfälle in. 

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT