SFAI:s Forskningsforum

Datum: 1 - 3 feb, 2017

Plats: Läkarsällskapets konferenslokaler, Klostergatan 45C, Linköping

 Om mindre än några månader är det dags igen för ett av nästa års första säkra vårtecken. SFAI:s forskningsforum går då av stapeln för tionde gången. Vid delföreningens årsmöte i Åre beslutades att forskningsforum 2017 skulle kombineras med ett öppet vårmöte i SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF).

SFAI:s forskingsforum anordnas för att uppmuntra och stärka forskning och utveckling inom anestesiologi och intensivvård i Sverige. Tanken är framför allt att handledare och forskarstuderande ska ges möjlighet att i lugn och ro under öppna och informella former presentera och kunna diskutera forskningsprojekt i olika utvecklingsstadier med anknytning till vårt breda och fascinerande ämnesområde. Mötet förläggs som ett lunch-till-lunchmöte med gemensam middag under kvällen. Antalet platser är begränsat.

Tid
Vårmöte SFAI-UF                    1 februari kl 17.00 – 2 februari kl 10.30
Forskningsforum                      2 februari kl 11.00 – 3 februari kl 14.00

Deltagaravgifter
Vårmöte + forskningsforum: 2 100 kr + moms
Forskningsforum: 1 400 kr + moms

Deltagaravgiften inkluderar konferenslokaler med IT-utrustning, luncher och middag(ar)

Förslag på hotell
Hotell Ekoxen (tel 013 – 25 26 00).  Enkelrum med frukost: 1190 kr
Stora hotellet (tel 013 – 12 96 30).  Enkelrum med frukost: 1096 kr
Hotel du Nord (tel 013 – 12 98 95).  Enkelrum med frukost och P-plats: 890-990 kr
Linköpings vandrarhem (tel 013 – 35 90 00).  Enkelrum med frukost: 720-980 kr

Alla hotellen ligger 5-10 minuters gångväg från konferenslokalerna.

Anmälan
Individuell anmälan görs senast 15 oktober 2016 till petra_l.palm@med.lu.se

Anmälan är bindande.

Bifogade filer