SFOAI Vårmöte 2016

Datum: 11 - 12 maj, 2016

Plats: Såstaholm, Täby

SFOAI Vårmöte 2016 är den 11-12 maj på Såstaholm slott.

På programmet finns bland annat:

  • Decision to deliver in maternal critical care
  • Multi-disciplinary team working on the labour ward
  • Minisymposium: Akuta kejsarsnitt
  • MEOWS
  • Den obesa gravida – optimal organisation
  • Oxytocin och EDA
  • MBRRACE 2015 samt Svensk mödradödlighet 2015
  • Fallbeskrivningar

Mer information

SFOAI Vårmöte 2016

Mycket välkomna!