SFOAI Vårmöte 2021

Datum: 26 - 27 maj, 2021

Plats: Skytteholm, Ekerö

När vi nu var tvungna att ställa in 2020 års vårmöte är det med stor glädje vi hälsar alla välkomna till

SFOAI Vårmöte 2021.

Anmälan till Michael Rådström via mail: michael.radstrom@vgregion.se

Mer info: SFOAI vårmöte 2021