SK-kurs: Akut och postoperativ smärta

Datum: 20 - 23 sep, 2021

Plats: Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

SK-kurs: Akut och postoperativ smärta för AT, ST-läkare och intresserade specialister 2021

Innehåll: Akut smärta är ett lidande som alla kliniskt verksamma läkare möter dagligen och förväntas handlägga på ett evidensbaserat sätt. För fullgott omhändertagande krävs goda baskunskaper och genomtänkta rutiner. En suboptimal handläggning kan innebära ett ökat och förlängt lidande med risken av utveckling av långvarig smärta.

Sista ansökningsdag: 13 september 2021

Kostnad: 5100 kr

Mer information och anmälningsformulär