SK-kurs : Barnanestesi Barnintensivvård Barn AHLR

Datum: 18 - 22 apr, 2016

Plats: Stockholm

Kursen anordnas på Barnanestesi och Intensivvårdskliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Svensk Förening för Barnanestesi och Intensivvård

 

Kursinformation

Kurstid: 160418-160422

Kursort: Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Deltagarantal: 30

Litteratur skickas ut efter antagning

Kursledare:

Katarina von Schewelov
08-517 70705 / katarina.vonschewelov@karolinska.se

Jonas Berner
08-517 77249 / jonas.berner@karolinska.se

Kurssekreterare:

Manja Nilsson
manja.nilsson@karolinska.se

 

Kursavgift: 8 000 SEK + moms, avgiften inkl kursmaterial, luncher, kaffe samt kursmiddag

Anmälan: Senast 160122 till Katarina von Schewelov

Verksamheten för Barnanestesi-Operation -Intensivvård
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
17176 Stockholm.

Ansökningsblankett SK-Kurs

 

Besked om antagning: Senast 160201

 

Kursinnehåll:

Fysiologi, Farmakologi, Inhalationsanestesi, Intravenös anestesi, Spädbarnsanestesi, Regionalanestesi, Vätsketerapi, Neonatologi, Barntrauma, Akut omhändertagande, Hjärtsjukdomar, Cirkulationsunderstöd, Kärlaccess, Lungsjukdomar, Den svåra luftvägen, ECMO, Transport av sjuka barn, Neurointensivvård, Barn A-HLR-utbildning, Hands-on demonstrationer, m m

Inbjudan SK-kurs Barnanestesi 2016