SK-kurs i obstetrisk anestesi

Datum: 28 nov - 1 dec, 2016

Plats: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Kursledare: Anette Hein, Caroline Haegerstrand
Adress: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
Tel: 08 123 52 81, Fax 08 622 59 26
E-post: anette.hein@ds.se

Innehåll: Graviditetens fysiologi. Förlossningsförlopp, fosterövervakning och obstetriska komplikationer. Hantering av mammor med pre-eklampsi och HELLP. Anestesi vid sectio. Smärtlindring vid förlossning. Neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och utredning av neurologisk påverkan efter partus. Hantering av koagulationsrubbningar och stor obstetrisk blödning. Det asfyktiska barnet – workshop. Examination ersätts av fallbeskrivningar från kursdeltagarna. Kursen ordnas i samarbete med SFOAI – SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

Utbildningsbokens delmål som berörs: Gamla: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 15. Nya: a1, a2, a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c8,c9, c11, c12

Tidigare kursutvärdering: 2,8/3,0, 2,9/3,0, 2,9/3,0, 2,8/3,0

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i anestesi. Vi välkomnar även intresserade obstetriker.

Kursavgift: 8 000:- + moms (lunch, kaffe och kursmiddag ingår) debiteras respektive klinik, efter att bekräftelse om kursplats skickats.

Anmälan: görs på av SFAI fastställd blankett till kurssekreterare Lena Orén, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm. Antagning sker enligt turordning vi får anmälan.

Sista ansökningsdatum: 2016-10-01

Kontaktperson: Anette Hein, anette.hein@ds.se