Smärta och Smärtbehandling (v 42 2021)

Datum: 18 - 21 okt, 2021

Plats: Göteborg

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare, som inte får smärtenhetsplacering, och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse från andra specialiteter är också välkomna.
Kursledare
: Per Nellgård, Öl Med.dr. AnOpIVA .
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63

Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg
Kurssekreterare: Jaquette Liljencrantz, Med dr. ST-Läkare, AnOpIVA
E-post: jaquette.liljencrantz @vgregion.se
Tel: 031-3428985 Mobil 070-924 46 95
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ smärta, medan den andra halvan ägnas åt kronisk och malign smärta. Smärtfysiologi och farmakologi blandas med andra behandlingsalternativ. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i anestesi och intensivvård men är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.

Kursens ges vid An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i samarbete med multidisciplinära smärtenheten vid SU/Östra och SU/Mölndal.

 I lärarstaben finns Olaf Gräbel och Sylvia Augustini, Smärtenheten, SU/Ö, Peter Dahm och Christopher Lundberg, AnOpIVA, SU/M, Gunnar Eckerdal, Geriatrik/Palliation SU/S, Christian Simonsberg, Psykiatri SU/Ö, Jaquette Liljencrantz och Per Nellgård, AnOpIVA, SU/S.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.
.
Kursen uppfyller delmålen 1, 3, 5, 8 & 12 i utbildningsboken 2008 och
a1, a2, a4, a5, b1, b3, b4, c1, c3, c6 och c8 i utbildningsboken 2015.

Sista ansökningsdatum 2021-08-31, ansökan är bindande. Använd gärna ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida och sänd den till Per Nellgård.

Kostnad: 10.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksamheter AB.

 

Bifogade filer