Smers etikpristagarseminarium 2022 med Erika Falkenström

Datum: 27 okt, 2022

Plats: Malmtorgsgatan 3, Bankhallen, Regeringskansliets lokaler, Stockholm

Seminarium den 27 oktober: Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter
Hur vården styrs och organiseras är en fråga med etiska implikationer.  Årets etikpristagarseminarium berör frågor om hur styrningen påverkar hälso- och sjukvårdens verksamheter. Vilka etiska mål och värden står på spel? Vilka etiska krav är rimliga att ställa på utformningen av hälso- och sjukvårdens struktur, styrning och organisation?

Välkommen med din anmälan senast den 20 oktober 2022.
Program och anmälan

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i samarbete med Erica Falkenström, Smers Etikpristagare 2021.
Datum och tid: 27 oktober 2022, kl. 09:00 – 16:00
Plats: Malmtorgsgatan 3, Bankhallen, Regeringskansliets lokaler, Stockholm
Evenemanget är kostnadsfritt.
Seminariet filmas och kan ses i efterhand via rådets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta Smers sekretariat: smer@regeringskansliet.se