SPOV – Årsmöte och symposium

Datum: 24 sep, 2015

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 3 tr.

Svensk förening för Postoperativ vård, SPOV, inbjuder till Årsmöte 8.15-9.00 följt av ett Symposium om postoperativ vård 9.00 – 15.30 torsdagen 24 september.
Symposiet hålls i Klubbvåningen på Läkarsällskapet.
För program, se bifogad fil nedan.
Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften 600kr till bg 5618-5325 eller pg 944086-8 (SFAI verksamheter).
Ange i kommentarsfältet: Ko411, namn och sjukhus samt ev födoämnesallergi/önskemål.
Senaste inbetalningsdatum 16/9.
Kontakt magnus.iversen@karolinska.se

Bifogade filer