SPOV:s Hederföreläsning och Årsmöte 2017

Datum: 5 sep, 2017

Plats: Malmömässan (i samband med SSAI/SFAI-mötet)

SPOV:s Hederföreläsning och Årsmöte 2017

18:30 Nätverksmingel med dryck och tilltugg.

 

19:00 SPOV:s Hedersföreläsare 2017, professor Henrik Kehlet (Rigshospitalet, DK), kommer att utifrån en innehållsrik karriär reflektera över våra framtida utmaningar i en föreläsning han givit namnet: ”Enhanced recovery – have we reached the goal?”.

 

19:45 Nationella rekommendationer för postoperativ vård. Redovisning av SPOV:s planering av arbetet samt redovisning av preliminära resultat frånenkäten Postoperativ vård 2017, vilken syftar till att ge en första beskrivning av dagens uppvaknings- och postoperativa vård i Sverige.

 

20:10 Årsmöte i Svensk förening för Postoperativ vård (SPOV), delförening i SFAI.

 

Deltagaranmälan görs till SPOV:s kassör ragnar.backstrom@regionorebrolan.se

Aktiviteten är kostnadsfri. (Medlemskap i SPOV är gratis för SFAI-medlem och görs på SFAI:s hemsida.)

Inbjudan och information om årets hedersföreläsare bifogas.

Vänlig hälsning

Magnus Iversen

Ordförande SPOV

Bifogade filer