ST-kurs: Barnanestesi och barnintensivvård (Stockholm v 6 2019)

Datum: 5 - 8 feb, 2019

Plats: Stockholm

Målgrupp: ST-läkare inom anestesi och intensivvård i slutet av sin specialistutbildning.
Kursledning: Katarina von Schewelov och Peter Radell
Krav för godkänd kurs: 100% närvaro kl 08-16. Ska ha läst förberedelsematerial (skickas i januari).
Kursen berör följande delmål: a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c8, c9, c11
Kursavgift: 9 500kr exkl. moms för medlemmar i SFAI, 10 500kr för icke-medlemmar.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, workshops och övningar.
Den tar upp viktiga skillnader i andnings- och cirkulationsfysiologi hos barn jämfört med vuxna. Vätskebalans och blodersättning under anestesi och intensivvård till barn belyses liksom respiratorbehandling. Det vardagliga peroperativa förloppet med induktionsmetoder, smärtlindring och regionala blockader diskuteras.
Kursen tar även upp akuta situationer, den svåra luftvägen, samt ger en orientering om anestesi i nyföddhetsperioden samt anestesi till barn med hjärtsjukdomar. ECMO och transport av svårt sjuka barn samt neurointensivvård av barn belyses. Barn A-HLR-utbildning.

Kontaktperson: Katarina von Schewelov, katarina.vonschewelov@sll.se

Välkomna med anmälan till:  ST-kurs 2019, Katarina von Schewelov, Barn PMI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Norrbacka S3:03, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm. Eller mail.