ST-kurs: Grundläggande anestesi (Örebro, v11 2022)

Datum: 14 - 18 mar, 2022

Plats: Lanna Lodge utanför Örebro

Kursledare: Robin Krantz Svensson, Specialistläkare i anestesi- och intensivvård, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Kurssekreterare: Git Welamsson, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

E-post: git.welamsson@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 11 29

Adress: AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro.

 

Innehåll: Under fem intensiva dagar belyser vi grundläggande ämnen inom anestesi med hjälp av föreläsningar och praktiska moment. Vi genomför praktiska övningar på arbetsstationer kring kärlaccess, med och utan ultraljud, hantering av den svåra luftvägen och intraosseös access. Med hjälp av simuleringar övar vi på att använda våra kunskaper och färdigheter i kritiska situationer. Nytt för i år är möjligheten att anmäla sig till en Ultraljuds-Workshop för nybörjare.

Kursen bedrivs i internatform och är ett trevligt sätt att lära känna blivande kollegor från hela landet. Inkvartering sker mestadels i enkelrum men inkvartering i dubbelrum kan förekomma.

Kursgården Lannalodge ligger i en naturskön miljö cirka 2 mil från Örebro och där finns både tillfälle för rekreation och god mat.

Med tanke på rådande pandemiläge och framtida rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i samband med covid-19 pandemin förbehåller vi oss rätten att ändra genomförandet av kursen. Vid allvarligare covid-19 läge med mer restriktiva regler genomförs kursen i digital form (t.ex. via Zoom) utan fysisk närvaro. I detta fall måste de praktiska momenten utgå och en minskad kursavgift kommer att debiteras. Vi kan i detta fall inte ta ansvar för deltagarnas eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokning av kost, logi eller resor.

För ytterligare information se vår hemsida:

www.grundlaggandeanestesi.se

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom anestesi- och intensivvård som vid kursstart har en arbetserfarenhet på minst 3 månader inom området. Om antalet sökande överstiger kursplatserna sker prioritering till förmån för målgruppen.

Kursen uppfyller:
Delmål STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc8, STc9 (SOFS 2021:8)
Delmål b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9 (SOSFS 2015:8).

Vid kurs utan fysisk närvaro intygas delmål
Delmål STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc8, STc9 (SOFS 2021:8)
Eller b3, c1, c2, c3, c5 och c8 (SOSFS 2015:8).

Sista ansökningsdag: 2022-01-14

Hjärtligt välkommen!

Ansökan är bindande och betalning måste ske ifall vi inte kan hitta en ersättare. Kursledningen förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid få anmälningar. Ni får veta om ni fått plats senast 1v efter sista ansökningsdag, men löpande antagning kan komma att ske.

Kostnad: 11 500 kr + moms (med reservation för eventuella ändringar) som faktureras av Universitetssjukhuset i Örebro.

Ultraljudsworkshop 500kr + moms (max 12 deltagare)

Kostnad för kost och logi tillkommer. Vi rekommenderar boende på Lannalodge. Detta bokas separat av kursdeltagarna själva och faktureras från Lannalodge.