ST-kurs: Obstetrisk anestesi Göteborg 7-10 juni 2021 (FULLBOKAD)

Datum: 7 - 10 jun, 2021

Plats: Östra Sjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg

En SFAI-kurs i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och NU-sjukvården.

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärtlindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 8 juni har vi matskola, vi lagar mat på Göteborgsk restaurang.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi.

Delmål
a1 a2 a5 b1 b3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c11

Kursledare
Ove Karlsson, Verksamhetschef NU-sjukvården
ove.i.karlsson@vgregion.se

Karin Olausson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.g.olausson@vgregion.se

Kursavgift
10000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
11000 kr + moms för ej SFAI-medlem. Anmälan är bindande och skickas till Hannele Magnusson på nedanstående blankett.

Sista anmälningsdag
2021-05-02 Obs kursen är framflyttad till juni2021. De som fick plats i mars har företräde.

OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift. Antagningen sker enligt turordning vi får in anmälan.

Kontaktperson
Hannele Magnusson, sektionsassistent AnOpIVA Område 2, Östra Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
hannele.magnusson@vgregion.se