ST-kurs: Obstetrisk anestesi (Stockholm, v22 2022)

Datum: 30 maj - 2 jun, 2022

Plats: Södersjukhuset, Stockholm

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärtlindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbingar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR gravida. Neonatal resuscitering. Ultraljud vid ryggbedövning.

Kursledare
Håkan Rolfsson, överläkare
Anestesi/IVA, Södersjukhuset
E-post: hakan.rolfsson@regionstockholm.se

Målgrupp
I första hand ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning och nyblivna specialister i anestesi.

Delmål
a1 a2 a5 b1 b3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c11

Kursavgift
10 000 kr + moms (inklusive lunch, kaffe och kursmiddag) debiteras respektive klinik av SFAI Verksamheter AB efter att bekräftelse om kursplats skickats.

Anmälan
Görs på SFAI:s blankett som skickas till vår kurssekreterare.
Sista anmälningsdag 1 maj 2022. Anmälan är bindande, även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift.

Kurssekreterare
Patrizia Pierazzi Engvall

Södersjukhuset

Anestesi och intensivvård

118 83 Stockholm

patrizia.pierazzi-engvall@regionstockholm.se

Tfn: 08-123 622 31