ST-kurs : Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård v3 2019

Datum: 14 - 18 jan, 2019

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Blå stråket 5, 5:e vån Katastrofledningsrummet

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare som inte får sin Thoraxplacering, men också kardiologiskt intresserade ST-läkare och nyblivna specialister.
Kursledare: Per Nellgård, Öl Med.Dr. VO Thorax, Sektion TOP/TIVA .
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-3428146, 0703-286563
Kurssekreterare: Gudrun Bragadottir, Öl, Med.Dr., gudrun.bragadottir@vgregion.se
Tel: 031-3427453
Adress: Blå stråket 5, 5:e vån, SU, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga hjärtsjuka patienter för icke hjärtkirurgi, får en teoretisk och praktisk presentation av thoraxanestesi och intensivvård. Användande av dubbellumen tub, behandling av höger- och vänsterkammarsvikt, njur- och resp-svikt, koagulationsstörningar och TEG, samt thoraxtransplantationer och GUCH finns också med på programmet. Under 4 förmiddagar följer du arbetet på thoraxoperation och TIVA varvat med fallbeskrivningar. Första dagen och resterande eftermiddagar är fyllda med föreläsningar. Under en av kvällarna (kl.16-20) är det workshop och god buffé.

Kursutvärdering: Kursen i Göteborg fick mycket bra kursbedömning 2011-2015.

Kursen uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 & 11 i utbildningsboken.
Anmälan:
 Via bifogad blankett. Sista anmälningsdatum 31 Augusti 2018.
Kostnad: 12.000:- + moms faktureras av SFAI AB

Bifogade filer