ST-kurs : Ventilatorbehandling (Uppsala v17 2023)

Datum: 24 - 27 apr, 2023

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen, lungfunktion under anestesi samt ventilatorns funktioner och andningsmoder.

Ventilatorbehandling inom intensivvård och anestesi tas upp ur olika aspekter: ARDS, KOL, ventilation vid svår övervikt, urträning ur respirator, behandling av barn och nyfödda, jet-ventilation med mera. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

 

Sista ansökningsdag är den 31 december 2022. Ansökan sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST”. Ansökan sändes som PDF till: katja.andersson@uu.se

Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.  Kursavgift preliminärt 10500 kr + moms.

 

Kontaktperson Katja Andersson, katja.andersson@uu.se

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, ing 70,
751 85 Uppsala, tfn 018-6112944.

Kursledare: Filip Fredén; filip.freden@akademiska.se

Bifogade filer