INSTÄLLT! SYA-dagarna 2020

Datum: 26 - 28 maj, 2020

Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum VGR

SYA-DAGARNA STÄLLS IN!

Med anledning av covid-19 och SFAI:s beslut att ställa in alla kurser t o m 30/6 är SYA-dagarna inställda. Det är såklart tråkigt men självklart och nödvändigt under pågående pandemi. Vi återkommer snarast med information om när var och hur kurs årsmöte kommer att äga rum.

——

Sveriges yngre anestesiologer inbjuder till SYA-dagarna 2020, 26-28 maj!

2020 är temat för kursen Basic science – allt du inte visste att du ville veta! Föreläsningarna kommer att beröra grundläggande ämnen som vi kanske inte tänker på när vi står närmst patienten, men som är ack så viktigt när vi planerar vårt jobb och när vi vill förstå vad som händer när vi utför det. Självklart genererar avklarad kurs intyg med berörda delmål. Plats för kursen annonseras under hösten 2019.

Under torsdagen 28 maj ägnas ca 1 timme åt SYA:s årsmöte där bland annat val av nya styrelsemedlemmar står på agendan. Kontakta valberedningen, valberedning.sya@gmail.com, eller styrelsen via sya@sfai.se.

 

Maila SYA@SFAI.se med eventuella frågor.

VÄLKOMNA!