SYA Hjärtsviktsdag 2018

Datum: 19 okt, 2018

Plats: Scandic Haymarket, Stockholm

Kursdag kring handläggning av hjärtsviktande patienter som vårdas på allmän-IVA.
Målgrupp ST-läkare samt specialister i anestesi och intensivvård
Pris 550 kr inklusive lunch
Anmälan är nu stängd. Kontakta sya@sfai.se för frågor.
Vid akuta frågor, t ex i händelse av tågförsening vid inresa till kursen, nås SYA på 0730680908.
 

Schema

08:30 – 09:00 Registrering och kaffe
09:00 – 09:15 Introduktion och information om dagen
09:15 – 10:30 Introduktion till hjärtsvikt,
Hjärtsvikt med bevarad EF 
10:30 – 11:00 Fika
11:00 – 12:00 Hjärtsvikt på IVA
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Hjärtsvikt hos gravida  
13:45 – 14:00 Bensträckare
14:00 – 14:45 Att söva patienter med hjärtsvikt 
14:45 – 15:15 Fika
15:15 – 16:00 ECMO vid hjärtsvikt
16:00 – 16:15 Bensträckare
16:15 – 16:45 Posttest
16:45 – 17:00 Avslut