SYA-dagarna 2019

Datum: 22 - 24 maj, 2019

Plats: Utannonseras under hösten 2018

Sveriges yngre anestesiologer inbjuder till SYA-dagarna 2019, 22-24 maj!

Årets tema är I nattens mörker, en kurs med inriktning på situationer som uppstår under jourtid. Självklart genererar avklarad kurs intyg med berörda delmål. Plats utannonseras under hösten 2018.

Under fredagen 24 maj ägnas ca 1 timme åt SYA:s årsmöte där bland annat val av nya styrelsemedlemmar står på agendan. Kontakta valberedningen, valberedning.sya@gmail.com, eller styrelsen via sya@sfai.se.

VÄLKOMNA!