Symposium Säker Bukkirurgi 2016

Datum: 30 aug, 2016

Plats: Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm City Conference Center

Projektet Säker Bukkirurgi

Sedan starten hösten 2011 och fram till våren 2015 har 44 av landets kirurgikliniker deltagit i projektet och över 100 personer har medverkat som externa revisorer. Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskador och komplikationer i samband med  bukkirurgi. På symposiet redovisas vilka lärdomar och resultat som har uppnåtts samt hur fortsättningen av projektet ska utformas.

Programmet kommer bland annat att innehålla…

  • Rutinärendet som gick fel – en anhörigs berättelse
  • Kommunikation i sjukvården
  • Om struktur, PM och rutiner
  • Resultat från Säker Bukkirurgi syns i kvalitetsregistren
  • Vägen framåt

Anmälan

Anmälan görs till saker.bukkirurgi@lof.se senast tisdag den 1 november 2016. Ange namn, sjukhus och mailadress för varje deltagare.

Det är kostnadsfritt att delta vid symposiet och vi ser gärna tvärprofessionell representation.

Löf bekostar resan för tre deltagare per sjukhus som har medverkat i Säker Bukkirurgi. Löf bekostar även resan för de som har medverkat som revisorer eller experter. Meddela vid anmälan om resan ska bekostas av Löf så skickar vi instruktion om hur ni bokar resa med vår resebyrå.

Projektet Säker Bukkirurgi genomförs i samverkan mellan Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknik, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, Riksföreningen för Operationssjukvård, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, Vårdförbundet samt Löf.

Säker bukkirurgi 2016_1 Säker bukkirurgi 2016_2