Thoraxanestesi och intensivvård (Stockholm v36 2021)

Datum: 6 - 10 sep, 2021

Plats: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Innehåll
En introduktionskurs till thoraxanestesi och intensivvård där fokus ligger på centrala begrepp såsom perfusion och kanylering, akuta tillstånd och komplikationer, avancerad hjärtsviktsbehandling, ECMO, enlungeventilation, hjärt-lungräddning efter hjärtkirurgi och transesofagealt eko. Vi repeterar också inledningsvis kardiovaskulär anatomi, fysiologi och farmakologi. I kursavgiften ingår gemensamma luncher under kursveckan

 

Målgrupp

ST-läkare i anestesi, kardiologi och thoraxkirurgi

Intresserade specialister är såklart också välkomna

Anmälan
www.thoraxkursen.se

Frågor
Caroline Edeslätt
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

Bifogade filer