Traumaanestesi 2020 (Uppskjuten till våren 2021)

Datum: 7 - 10 dec, 2020

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Kursen uppskjuten till våren 2021

Innehåll
Teoretisk och praktisk genomgång av akut anestesiologisk handläggning av trauma inklusive luftvägshantering, massiv traumatisk blödning etc. Förutom katedrala föreläsningar ingår en rad praktiska övningar/workshops såsom kirurgisk luftvägsträning på biologiska preparat, FASTultraljud och thoraxdrän. Fakulteten utgörs av traumaerfarna läkare från bl.a. klinikerna för anestesi, kirurgi, kärlkirurgi och ortopedi.

Anmälan
Senast 8 november via www.traumarummet.se

Frågor
Carolline Edeslätt
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bifogade filer