Traumaanestesi 2020

Datum: 7 - 10 dec, 2020

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Innehåll
Teoretisk och praktisk genomgång av akut anestesiologisk handläggning av trauma inklusive luftvägshantering, massiv traumatisk blödning etc. Förutom katedrala föreläsningar ingår en rad praktiska övningar/workshops såsom kirurgisk luftvägsträning på biologiska preparat, FASTultraljud och thoraxdrän. Fakulteten utgörs av traumaerfarna läkare från bl.a. klinikerna för anestesi, kirurgi, kärlkirurgi och ortopedi.

Anmälan
Senast 8 november via www.traumarummet.se

Frågor
Cecilia Kallin
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bifogade filer