Traumaanestesi 2021

Datum: 3 - 6 maj, 2021

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Innehåll
Teoretisk och praktisk genomgång av akut anestesiologisk handläggning av trauma inklusive luftvägshantering, massiv traumatisk blödning etc. Förutom katedrala föreläsningar ingår en rad praktiska övningar/workshops såsom kirurgisk luftvägsträning på biologiska preparat, FASTultraljud och thoraxdrän. Fakulteten utgörs av traumaerfarna läkare från bl.a. klinikerna för anestesi, kirurgi, kärlkirurgi och ortopedi.

Anmälan
Senast 31 Mars 2021 via www.traumarummet.se

Frågor
Carolline Edeslätt
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bifogade filer