Öppen kurs : Ultraljud för hemodynamisk bedömning

Datum: 16 - 17 nov, 2015

Plats: Karolinska sjukhuset, Solna, Stockholm

Datum : Tvådagarskurs 16-17 november eller 18-19 november 2015
Plats : Karolinska Sjukhuset i Solna, Stockholm 

Kursen vänder sig primärt till anestesiologer och akutläkare men är öppen för alla med intresse att ”hands on” lära sig använda ultraljud för hemodynamisk bedömning. Med utgångspunkt från fokuserat echo lär vi dig differentiera mellan kardiogen-, hypovolem-,  distributiv- och obstruktiv chock samt utesluta hemodynamiskt signifikanta vitier. I kursen ingår också FAST och lungultraljud inkl. pneumothoraxdiagnostik.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Inläsningen inför kursen är webbaserad.

Kursanmälan sker via hemsidan www.hemodynamik.se

Sista anmälningsdag 13 september

Vid frågor maila eller ring kursansvarig

Niklas Jonsson
niklas.jonsson@karolinska.se
Tel 070-691 00 28