Ultraljudskurser Dec 2021 – Basic eller Advanced

Datum: 6 - 7 dec, 2021

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Vi erbjuder för 10:e året två ultraljudskurser för ST-läk och specialister i anestesi och intensivvård.

Kurserna rekommenderas nybörjare respektive de som redan har grundläggande kunskap om point-of-care ultraljud. Fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer träna och fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar inom intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Läs mer och anmäl er via www.hemodynamik.se

Vid frågor kontakta Carina Lindestam, pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se

Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bifogade filer