Ung i SFAI symposium : Brott och straff – Från HSAN till tjosan?

Datum: 22 sep, 2015

Plats: Lokal C3, SFAI-veckan Stockholm

Ung i SFAI bjuder in till paneldiskussion om skärningspunkten mellan juridik och medicin: Vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?

22:e september kl 08.00

Madeleine Leijonhufvud, professor em. i straffrätt
Anna Sundberg, chefsjurist IVO
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Viveka Lindén, öl, docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala