Uppstart av ny fortbildningsgrupp

Datum: 22 sep, 2015

Plats: Läkaresällskapet (Klara Östra kyrkogata 10)

För att kunna intensifiera arbetet med fortbildning inom SFAI (se bl a artiklar i SFAI tidningen) välkomnas ALLA intresserade till ett uppstartsmöte av en större fortbildningsgrupp. Mötet sker i anslutning till SFAI-veckan.

Tid
kl 11.30-14.00

Anmälan
Till cecilia.escher@karolinska.se senast 18/9 (så att vi kan beställa lunchmackor)

Varmt välkomna!
Cecilia Escher, Owain Thomas, Lill Bergenzaun och Per Nellgård