Vårmöte SFAI-UF 2016 (i samband med Forskningsforum 2016)

Datum: 3 - 4 feb, 2016

Plats: Universitetssjukhuset, Linköping

Vårmöte 2016 för delföreningen SFAI-UF

Sedan flera år föregås forskningsforum av ett öppet vårmöte i delföreningen. Denna gång ligger vårmötet onsdagen den 3 feb kl 17.00 till fredagen den 4 feb kl 10.30 med gemensam middag under kvällen.

Program

Info Forskningsforum 2016

Anmälan

Senast 10 december
Via e-post med information enligt Anmälan forskningsforum 2016 till
petra_l.palm@med.lu.se