INSTÄLLT : Vårmöte SFOAI 2020

Datum: 26 - 27 maj, 2020

Plats: Skytteholm, Ekerö, Stockholm

Under rådande pandemi (SARS-Cov-2019) har samtliga kurser i SFAIs regi blivit inställda fram till och med 30 Juni. Det innebär att detta vårmöte utgår.

Som vanligt vänder vi oss till obstetriskt intresserade anestesiologer samt till de obstetriker som har intresse av att mötas vetenskapligt kring frågeställningar om vår gemensamma patient.

Innehåll
På agendan kommer lite ”gott och blandat”

  • Koagulation: Monitorering med TEG/Rotem, tromboembolism, accreta
  • Mödradödlighet : I Sverige, MBRRACE
  • Diverse: THRIVE, ultraljud

För detaljer, se bifogat schema nedan.

Kostnad
6.700 kr för medlemmar i SFOAI , 6.900 kr för icke medlemmar

Anmälan
Michael Rådström
michael.radstrom@vgregion.se

Save the date!

www.skytteholm.se

Bifogade filer