Kurs i ventilatorbehandling 2017

Datum: 24 - 28 apr, 2017

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Innehåll
Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen samt lungfunktion under anestesi. Ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningen tas upp ur olika aspekter:

  • Invasiv och non-invasiv ventilatorbehandling
  • Ventilatorns funktioner, olika ventilationsmoder
  • Behandling av ARDS
  • Adjuvant behandling såsom bukläge, HFOV, ECMO och NO-inhalation
  • Ventilatorbehandling till nyfödda och barn
  • Falldiskussioner

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande intesivvårdsventilatorerna.

Kursen 2016 fick i utvärderingen (skala 1-6):
– helhetsbedömning 5,5
– rekommendation till ST-kollegor: 5,6

Delmål
Kursen omfattar delar av delmålen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Anmälan

Senast den 31 december 2016 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

Kursavgift
Preliminärt 9500 kr + moms.

Ansökan
sändes till
Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Kontaktperson
Katja.Andersson@surgsci.uu.se
018-6112944

Kursledare
Filip Fredén
Filip.Freden@akademiska.se