Kallelse: Årsmöte SFLPA 2020

Delföreningen SFLPAs årsmöte kommer at hållas i digital form den 19 oktober kl 21. Mer information kommer inom kort.