Kallelse till årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2018

Härmed kallas alla medlemmar i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2018 till årsmöte. Som vanligt hålls mötet i samband med SFAI-veckan. För detaljer, se bifogade dokument.