Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 2017

Varmt välkommen till SFAI’s årsmöte, som hålls i samband med SFAI/SSAI-veckan, i Malmö/Lund.
Det är ett gyllene tillfälle att sätta sig in SFAI’s arbete och den bredd av aktiviteter som genomförts det gångna verksamhetsåret. Ett annat sätt är att läsa verksamhetsberättelsen, den bifogas detta utskick men kommer sannolikt uppdateras lite. De senaste versionerna av dokumenten kommer hittas på hemsidan.
Vi ses på SFAI/SSAI-veckan och årsmötet.
Martin Holmer
Ordförande
Datum: Torsdagen den 7 september
Tid: kl. 12:30-13:30
Plats: Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö
Möteslokal: Föreläsningssal E
I bifogat PDF-dokument återfinns följande :
Dagordning
Valberedningens förslag till ny styrelse
Förslag till nya stadgar
Gällande stadgar sedan 2007
Verksamhetsberättelsen 2017
Observera att smärre justeringar av dokumenten kan komma att ske om det upptäcks felaktigheter.
De senaste versionerna kommer då finnas lätt tillgängliga här på hemsidan.
SFAI-veckan 2017: www.sfaiveckan.se/ 

Bifogade filer