Kallelse till årsmöte SFAI 2022

SFAIs Årsmöte 2022 går av stapeln under SFAI/AnIva kongressen, torsdagen den 15 september kl 16.10. Kallelse och Dagordning skickas ut med e-post samt publiceras på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

Motioner skall vara insända till styrelsen@sfai.se senast 4 veckor innan årsmötet.

Delföreningarna inom SFAI kallar själva till årsmöten, såsom respektive styrelse finner lämpligt.

Välkomna att delta i årsmötet!

SFAI:s styrelse