KI:s och Olof Norrlanders Resestipendium

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed

Resestipendium 2015 om 70.000 SEK

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar bör äga en hög prioritet.

Stipendiet kommer att delas ut i samband med SFAI-mötet i Stockholm 21-23 september 2015.

Ansökan skickas via e-mail till ann.norberg@karolinska.se. Sista ansökningsdag: 15 maj 2015

Olof Norlanders resestipendium 2015[1]