Koagulationsstipendium – Ung i SFAI

Ung i SFAI har i år generöst tilldelats medel av Octapharma för att under 2015 utdela ett stipendium på 25 000 kr till fullvärdig medlem i Ung i SFAI. Tilldelat stipendium kan användas för kongressdeltagande, studiebesök eller specifikt forskningsändamål med anknytning till ämnet koagulation.

Stipendiebeloppet skall utnyttjas före 31 maj 2016. Som Ung i SFAI-stipendiat måste du personligen ta emot ditt stipendium torsdagen den 21:e maj i samband med Ung i SFAI:s vårmöte 2015 i Åby, Östergötland. Du ska även i efterhand dels för Ung i SFAI:s styrelse redovisa hur du använt ditt stipendium, dels kortfattat återrapportera i SFAI-tidningen på vilket sätt stipendiet varit av värde för dig.

Ansökan skall innehålla:
• Beskrivning av sökandes aktuella forskning (på svenska och engelska) på max 2–3 A4-sidor samt en referenslis- ta på publicerade artiklar, postrar och föredrag som hör till den aktuella forskningen
• Kalkyl med redovisning av syfte och beräknade kostnader
• Eventuella övriga handlingar

Ansökan skall vara Ung i SFAI tillhanda per e-post senast fredag 27 februari 2015 .

En stipendiekommitté kommer att utse stipendiaten. I kommittén ingår även undertecknad som representant för Ung i SFAI. Samtliga sökande meddelas inom fem veckor från ansökningstidens utgång.

Vi ser fram emot din ansökan som skickas till:
Erik von Oelreich
Anestesi- Operation- och Intensivvårdskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
erik.vonoelreich@karolinska.se
070- 242 11 79