Kod för avlägsnande av PICC-line

Socialstyrelsen har infört koden SP183 för Avlägsnande av perifert insatt central kateter (PICC). Koden kan användas till exempel för att mätning av vårdkvalitet.