Kursintyg för utbildningstillfällen

Den här informationen riktar sig till alla som ger kursintyg för utbildningstillfällen. Begreppet del av delmål skall inte användas på kursintyg utan de berörda delmålen för kursen ska anges. I beskrivningen av kursen ska det anges vilka delar av respektive delmål som ingår i kursen utifrån vad som står under delmålet i Utbildningsboken.