Lämna ditt bidrag till SFAI-tidningen nr 1 2018 2:e januari

Ta tillfället i akt att skriva om något intressant för specialiteten i SFAI-tidningen

Manusstopp för nr 1 2018 (som utkommer i slutet av februari) är 2 januari. Utgivning planeras som vanligt till slutet av februari.

Material skickas lämpligen till: tidningen@sfai.se
Det kan finnas saker kvar att referera från SFAI/SSAI-veckan. Man kan ha deltagit på ”Sigtunamötet” eller varit i Boston på ASA-mötet och mycket annat. Glöm inte bort ST-projekt, förbättringsarbete och ev. spännande forskning att skriva om.

Det finns mycket som kan passa i nästa nummer av SFAI-tidningen. Välkommen med ditt bidrag. Ta helst med något bildmaterial (figur, tabell och/eller foto), och helst också författarbild(er) i “frimärksformat” att infoga invid rubriken – samtliga bilder ska vara av god kvalitet/upplösning.

Välkommen med ditt bidrag!

Hälsningar

Redaktionskommittén SFAI-tidningen

Martin Holmer, Hans Hjelmqvist, Eva Selldén