Ledarskapskurs

Via SOF gavs 2013 ett antal färdiga ortopeder och kirurger möjligheterna att genomgå en ledarskapskurs. Kursen arrangerades av handelshögskolan i Stockholm. Målet med kursen var att underlätta och förbereda yngre kollegor för chefsuppdrag. När man följde upp kursresultatet gav i princip alla kursdeltagare kursen mycket goda vitsord. De flesta av kursdeltagarna har efter kursen åtagit sig ledarskapsuppdrag. Närmare hälften av kursdeltagarna är nu verksamhetschefer eller sektionschefer. Med detta tycker vi kursen har uppnått sin målsättning.

SOF´s styrelse arbetar nu med att skapa en ny ledarskapskurs med liknande upplägg. Kursplan med kurskostnad kommer att presenteras på verksamhetschefsmöte under ortopediveckan i Umeå. En viss del av kursavgiften kommer sponsras av SOF, resterande del belasta de kliniker som sänder deltagare. Kursen beräknas genomföras som tre internat under 2018 med 2 till 3 dagars omfattning. Verksamhetschefer kommer att vara de som anmäler deltagare.

Redan nu uppmanas intresserade kollegor att ta upp diskussionen med sin VC rörande möjligheter till att får gå kursen, och verksamhetschefer att kontakta lämpliga kollegor att sända till en dylik utbildning.

En beskrivning av kursen finner du på http://www.ortopedi.se/pics/1/28/2.%20Programbeskrivning%20Att%20leda%20Sjukv%E5rd%20ortopeder.pptx.pdf

Regards
Magnus K.
———————————————————————-
Magnus Karlsson M.D., Ph.D., Professor, Senior Consultant

Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit
Department of Clinical Sciences and Orthopaedic Surgery
Inga Marie Nilssons gata 28, 4th floor new building

Skåne University Hospital, Malmö; Lund University
SE-205 02 Malmö, SWEDEN
magnus.karlsson@med.lu.se